top of page

Interviews
&
enkele Cases

1. Interview op Kanaal Z -

Alle Zaken op een Rijtje

Drones, onze wereld kan niet meer zonder. De Belgische autoriteiten, recreanten en professionals maken er graag gebruik van. De echte profs kunnen er nog véél meer mee, dan louter mooie beelden schieten; namelijk dataprocessing.

Wat dat precies inhoudt zie je hieronder in een korte TV reportage van 1:30 minuten met ondermeer een focus op landbouwtoepassingen.

DroneDreamMapsAdvice Intro | Kanaal Z - Alle Zaken op een Rijtje reportage - final
Video afspelen

2. Interview bij EUKA,

de Vlaamse Drone Federatie

Interview bij EUKA over het analyseren van drone data: “Bezint eer je begint!”. 

DroneDreamMapsAdvice (afgekort DroneDMA) wil voornamelijk bedrijven in de bouwsector, in de ruime zin van het woord/sector, en de landbouwsector helpen om cruciale processen te digitaliseren met behulp van dronetechnologie.

Het interview kunt u hier nalezen op de website van EUKA.

3. Enkele Cases / Voorbeelden

3.1. Case 1 - Landbouw
Gezondheidstoestand Gewassen en Oppervlaktebepaling Grasveld

Deze case behandelt twee doelen:

  • Het bepalen van de toestand van het ingezaaide grasveld na 2-tal maanden met behulp van multi-spectrale metingen waardoor de gezondheidsindex, in dit geval de VARI-Index, kan berekend worden.

  • Het bepalen van de oppervlakte van het nieuw in te zaaien grasveld.

U vindt een voorbeeld van rapportage hier.

Voor een samenvatting, ziehier een presentatie in pdf-vorm

grasveld_op_90m_hoogte.JPG
3.2. Case 2 - Voorraadbeheer Bulkgoederen
Volumebepaling Bulk

Het uitvoeren van een volumebepaling van een bulkgoed ter illustratie van de mogelijkheden van drone services voor een exactere volumebepaling.

U vindt een voorbeeld van rapportage hier.

Voor een samenvatting, ziehier een presentatie in pdf-vorm

Bulkgoed_Overzicht.JPG
3.3. Case 3 - Bouw
Werfopvolging

Het opvolgen van dakwerken zodat de dakwerker/aannemer de vooruitgang en de kwaliteit van zijn werk kan aantonen bij zijn klant.

(Wegens GDPR kunnen hier geen verdere details gegeven worden)

Dakwerk_01.JPG
Dakwerk_02.JPG
Kanaal Z Interview
EUKA Interview
Enkele Cases / Voorbeelden
Landbouw
Voorraadbeheer Bulkgoed
Bouw -Werfopvolging
bottom of page