Waarom voor DroneDreamMapsAdvice (DroneDMA) kiezen?

1. Voorstelling Bedrijf - Video

Het ontstaan van DroneDreamMapsAdvice wordt hier onthuld met twee actieterreinen: drone services en digitaliseringsservices. In de eerste plaats focussen we ons op de digitaliseringspoot, namelijk dataprocessing. Daarnaast wordt de werkwijze toegelicht hoe wij u kunnen helpen. Ook ons netwerk van experts met gespecialiseerde apparatuur wordt uit de doeken gedaan.

Onderstaande video duurt 3:50 minuten

2. Ingenieur

De piloot is een industrieel ingenieur Electro-Mechanica. Hij heeft een technologische achtergrond en volgt de laatste nieuwe ontwikkelingen op technnologisch vlak op de voet op. Meer info in "Wie ben ik"

Certificaat_Drone_Data_Expert.jpg

3. Drone Data-Expert

Certificaat Drone Data-Expert behaald in maart 2021.

De behandelende technologieën zijn :

 • Fotogrammetrie

  • algemene inzichten en inleiding landmeetkunde,

  • RGB cameratechnologie,

  • multi-spectrale cameratechnologie,

  • thermische cameratechnologie

  • oppervlakte- en volumeberekening

  • Praktijkvlucht met de volledige setting en voorbereiding van
   een datacaptatie

 • Foto- en videotechnologie.  

 • Europese dronewetgeving en

 • SORA risico-methodologie in de EU-Specific Categorie

  • SORA = Specific Operations Risk Assesment

4. Europese Licentie "Open Categorie"

De piloot heeft de certificaten:

 • Open Klasse- A1 - Vliegen over mensen

 • Open Klasse A2 - Vliegen kortbij mensen

 • Open Klasse A3 - Viegen ver van mensen

5. Europese Licentie "Specific Categorie"

De piloot kan vliegen:

 • BE-STS-01: Belgisch Standaard Scenario 01 (overgangsscenario voor BE-Klasse 1 piloten, voorziene einddatum 01/12/2021, mogelijkheid tot uitstel ? - zie volgende punten EU-STS-0X)

 • EU-STS-01: Europees Standaard Scenario 01
  (Update: pas in voege vanaf 03/12/2023, nieuw uitstel vanwege de nog niet commercieel beschikbare C5 drone, bron: Publicatieblad Europese Unie, dd. 16/7/2021 )

 • EU-STS-02: Europees Standaard Scenario 02
  (Update: pas in voege vanaf 03/12/2023, nieuw uitstel vanwege de nog niet commercieel beschikbare C6 drone, bron: 
  Publicatieblad Europese Unie, dd. 16/7/2021  )

 • Scenario's volgens PDRA procedure

 • Scenario's volgens SORA analyse

6. Belgische Licentie "Drone Piloot Klasse 1"

De piloot heeft een Klasse 1A licentie RPL-R welke de licentie is met de hoogste veiligheidsgraad en waarborgt een maximale indekking van de risico’s.

6.1. Overal opstijgen

Een klasse 1 drone piloot mag overal in België opstijgen, ook in gecontroleerde gebieden van het luchtruim. Om de veiligheid in het gecontroleerde luchtruim te garanderen dient er vooraf een melding gestuurd te worden naar de luchtvaartautoriteiten FOD Mobiliteit - Directoraat Luchtvaart. Zij geven vervolgens toestemming om op te stijgen. Meer info te vinden in punt 6.2..

6.2. Ter info:
 • Een gecontroleerd gebied is bvb. een uitgestrekt gebied dat onder toezicht staat van een controletoren om zowel landende als opstijgende vliegtuigen te begeleiden. Zo zijn er heel wat in België, bvb. een groot deel van de provincie Antwerpen ligt binnen de gecontroleerde zone van de luchthaven Deurne. In de provincie Limburg liggen  de luchthavens Kleine Brogel en Sint-Truiden (DronePort).